flicka_kenya

I oktober 2015 befann jag mig utanför Mashuru på den kenyanska landsbygden. Jag jobbade då på Svenska missionsrådet och hade förmånen att få träffa Erikshjälpens partnerorganisationer och se deras arbete i södra Kenya. Solen hade gått ned och efter en lång dag väntade vi på att få träffa en av de lokala ledarna i Mashuru.  Det var värt väntan.

En av de frågor som Erikshjälpen jobbar med i Kenya är kvinnlig könsstympning, en sedvänja som innebär att flickors rättigheter kränks. Runt om i världen utsätts 2 miljoner flickor för könsstympning varje år. Enligt barnkonventionen (artikel 24) ska konventionsstaterna göra allt man kan för att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Enligt kenyansk lagstiftning är det förbjudet med kvinnlig könsstympning. Ändå fortgår dessa övergrepp.

I Mashuru ser man dock, glädjande nog, en nedgång i antalet flickor som utsätts för kvinnlig könsstympning. När den lokala ledaren vi stämt träff med anlände till vårt möte, ackompanjerad av cikadornas kvällssång, gick det inte att ta miste på hans uppskattning över det arbete som Erikshjälpens samarbetsorganisationer genomför. Kontakten mellan civilsamhället och den lokala regeringen i frågan kring kvinnlig könsstympning hade dock inte funnits så länge. Den lokala ledaren berättade hur en av de anställda hos Erikshjälpens partnerorganisation ringde och ringde för att prata med honom om flickors rättigheter och hur viktigt det är att lokala myndigheter ser till att lagen som finns efterlevs. ”Han var så envis”.

Envisheten gav resultat. Den lokala ledaren och hans medarbetare engagerade sig i arbetet mot kvinnlig könsstympning och det uppenbara glappet mellan gällande lagstiftning och rådande praxis. På så sätt kan nu Erikshjälpens samarbetsorganisation inte enbart sprida kunskap om de allvarliga riskerna med kvinnlig könsstympning och om att det är olagligt, utan även arbeta tillsammans med polis och myndigheter så att lagen efterlevs.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. Utifrån barnkonventionen kämpar vi för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv – både nu och i framtiden. Eftersom det är stater som har ratificerat barnkonventionen är det också stater som bär det yttersta ansvaret för att barns rättigheter respekteras och tillgodoses. Staten och dess institutioner är skyldighetsbärare, förpliktigade att uppfylla rättighetsinnehavarnas, i exemplet ovan flickornas, rättigheter.

Tillsammans med våra partners arbetar vi på Erikshjälpen för att skyldighetsbärarna ska ha kunskap och engagemang att tillgodose barns rättigheter. Vi arbetar för att rättighetsinnehavarna – barnen – ska få kunskap om sina rättigheter och möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till. Detta är en viktig del av att jobba rättighetsbaserat; ett arbetssätt som handlar om att bidra till långsiktig och strukturell förändring i samhällen, där barn och vuxna ges redskap för att själva nå förändring och positiv utveckling.

Erikshjälpen är en organisation som vilar på kristen grund. Denna värdegrund ger – som jag ser det – ytterligare dimensioner till det rättighetsbaserade arbetet. Vår syn på varje människa som skapad till Guds avbild gör att vi värnar varje människas okränkbara värde, något som inte går att förhandla bort. Med ett rättighetsspråk kan det uttryckas som att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. För varje rättighet finns det någon som är ytterst ansvarig att tillgodose denna rättighet. Tillsammans med barn, föräldrar, skol- och hälsopersonal, civilsamhälle, lokala och nationella beslutsfattare och andra aktörer, arbetar vi vidare för att alla barns rättigheter ska respekteras. För en förändrad värld där barns drömmar får liv.

Eva Palmqvist

Eva Palmqvist

Bitr. Programchef Internationellt at Erikshjälpen
Västgöte som bott och arbetat fem år i Östafrika. Gillar sång, sovmorgnar och spontanitet. Går lätt vilse, men hittar därmed ibland nya vägar.
Eva Palmqvist

Latest posts by Eva Palmqvist (see all)