Har jag varit utsatt för sexuella trakasserier? Vi är många som den senaste tiden har stannat upp och reflekterat. Under hashtagen #MeToo har kvinnor delat berättelse efter berättelse och verkligheten kommit nära.

Exempel efter exempel om sexuella övergrepp och trakasserier från olika miljöer visar på att detta omfattande problem inte handlar om enskilda individer eller situationer. Det handlar om underliggande strukturer, attityder och normer där respekten för varje människas rättigheter och lika värde suddats ut.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Den första artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står i bjärt kontrast mot MeToo-berättelserna. Alla människor, oavsett kön, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt, som det uttrycks i FN:s allmänna förklaring. Alla.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som alltid utgår från mänskliga rättigheter i sitt arbete. Vårt fokus är på flickor och pojkar, som blir nästa generations män och kvinnor i olika samhällsroller, med möjligheter att bryta destruktiva normer och ta jämställdhet och mångfald till en ny nivå.

I Erikshjälpens Policy för mångfald, likabehandling och jämställdhet sätter vi ord på detta viktiga förändringsarbete:
”Vi måste förändra diskriminerande strukturer, attityder och beteenden samt bryta destruktiva normer som finns i samhället för att få bort de ojämlika förhållanden som finns.”

Arbetet fortsätter, förändring av ingrodda och destruktiva attityder och beteenden tar tid. Att lyfta fram dessa i ljuset är en viktig del.

Och ja, Me Too.

Eva Palmqvist

Eva Palmqvist

Bitr. Programchef Internationellt at Erikshjälpen
Västgöte som bott och arbetat fem år i Östafrika. Gillar sång, sovmorgnar och spontanitet. Går lätt vilse, men hittar därmed ibland nya vägar.
Eva Palmqvist

Latest posts by Eva Palmqvist (see all)