I Bangladesh stöttar Erikshjälpen flickor på olika sätt, bland annat genom Shonglap-grupper.

På söndag firar vi mors dag. Jag tar det faktiskt som en förevändning att, än en gång, lyfta fram Erikshjälpens vårkampanj där vi slår ett slag för unga kvinnors rätt till utbildning.

I flera av de länder där Erikshjälpen arbetar far tonårstjejer illa. På många håll riskerar de smärtsam och livsfarlig könsstympning, de utsätts för brott, tvingas in i barnäktenskap, till prostitution eller bli våldtagna. Flickor är ständigt utsatta för risker och hot.

Många av de projekt som Erikshjälpen finansierar är till för att värna och skydda dessa tjejer.

I Bangladesh driver vi hundratals barnklubbar, så kallade Shonglap-grupper, där barn får lära sig allt från odling och hygien till boskapsskötsel och barnrätt. Flickorna i en Shonglap-grupp berättade stolt hur de hade förhindrat ett barnäktenskap och räddat flera tjejkompisar från att hoppa av skolan. Och deras insatser är livsavgörande; flickor som inte går i skolan gifts bort för tidigt, de blir med barn som 13-14-åringar och riskerar att dö i barnsäng.

I Kenya träffade jag Jessie Lesiit, en av domarna i Högsta domstolen. Hon berättade med tacksamhet om Erikshjälpens arbete för att stoppa könsstympning i Kenya. Trots att lagen förbjuder denna destruktiva tradition finns det ändå områden där unga kvinnor tvingas igenom en fruktansvärd ritual, med svåra skador till följd som de får lida av resten av livet. Jessie berättar att lagen i Kenya förbjuder kvinnlig könsstympning, men att traditionen är starkare. Jessie jobbar nu ideellt under helgerna för att informera om riskerna med könsstympning.

Men det går att bryta förtrycket, även hundraåriga djupt rotade traditioner. I Mali ser vi ett fantastiskt exempel där fjorton byar tagit beslut att förbjuda könsstympning trots tradition och historia. Nu går vi vidare till nya områden, tillsammans med vår partner i AMPDR. Lokala påverkansgrupper följer upp att förbuden efterlevs och det finns många som vill se en förändring i hela landet. Vi drömmer om att Erikshjälpen ska få vara med och ge inspiration till en ny lag, mot könsstympning, även i Mali.

Också här hemma i Sverige lever unga kvinnor under press. Många far illa och i värsta fall skadar de sig själva för att dämpa ångest och rädslor.

När vi firar mors dag tänker vi kanske lite traditionellt på den klassiska mammarollen, den starka ansvarstagande kvinnan som älskar och fostrar sina barn. Bilden är vacker, tycker jag, även om kvinno- och mammaroller kan se olika ut. En sak är dock säker, varje mor har någon gång varit en flicka, kanske utsatt, ensam och rädd.

Så mors dag är en dag att fira, men också en dag att uppmärksamma blivande mammor och se till att ge världens flickor en chans till utbildning och framtid.