”Our solution – inclusion”. Detta är devisen för MyRight, funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Allt arbete för personer med funktionsnedsättningar måste syfta till att de har möjlighet att vara en del av samhället på samma villkor som alla andra.

För några veckor sedan var det Almedalsveckan, ett spännande vimmel av röster, åsikter och budskap. Jag hade förmånen att få delta och lyssna på ett antal intressanta seminarier och debatter. Ett av de seminarier som tog tag i mig mest var just MyRights seminarium om sambandet mellan funktionsnedsättningar och fattigdom. Cirka en miljard människor lever med någon form av funktionsnedsättning. Av dessa lever 80 procent i fattigdom och 90 procent av alla barn med funktionsnedsättning i låginkomstländer går inte i skolan.

Detta är inte helt nytt för mig, men jag blir ändå tagen när jag inser vidden av problemet. För oss som jobbar med barns rättigheter är detta en gigantisk utmaning. Vi måste jobba stenhårt för att den här gruppen barn inte ska fortsätta att vara bortglömda, gömmas undan i hemmen och att all deras potential bara ska gå till spillo.

När jag tänker vidare inser jag att samma devis, ”our solution – inclusion”, skulle kunna användas på ett annat stort debattämne på Almedalen; invandringen och det som vi kallar utanförskapsområden.

Jag förstår att lag och ordning behöver upprätthållas och att det kanske behövs fler poliser. Men utanförskap, sociala problem och kriminalitet kan aldrig lösas med hårdare tag. Den enda långsiktiga lösningen är inkludering. Bara om vi lyckas skapa ett samhälle där människor känner tillhörighet, hopp och ansvar, kan vi komma tillrätta med gängproblematik och våldsbejakande extremism. Detta är något som vi alla kan bidra till; politiker, organisationer, kyrkor och individer. Kort sagt – inkludera mera.

Peter Toftgard

Peter Toftgard

Programchef at Erikshjälpen
Chef för Erikshjälpens programavdelning som är lika hemmastadd i Västafrika som i Sverige. Peter har jobbat flera perioder utomlands men är nu tillbaka på kontoret för att samordna insatserna i Sverige och internationellt. Ett riktigt löparess.
Peter Toftgard