Just nu pågår ett slag om asylrätten. Ett antal länder i Europa vill ta sig rätten att stänga sina gränser helt för flyktingar och andra invandrare. I Sverige har det inte gått riktigt så långt, men just nu har vi en tillfällig asyllag som starkt begränsar möjligheterna för flyktingar att få permanenta uppehållstillstånd samt möjligheterna till familjeåterförening. Båda dessa saker slår extra hårt mot barnen som i många fall förnekas möjligheten att växa upp med båda sina föräldrar.

Dessutom är själva osäkerheten förödande; Hur länge kommer man att få stanna i Sverige? Kommer man om ett eller två år ryckas upp och skickas ut ur landet, bort från kompisar, skola och den trygghet man just skapat sig?

Inom EU pågår debatten om det nya gemensamma asylsystemet, CEAS. Diskussionen har pågått länge och ännu är man inte framme vid en samsyn. Beslutet har skjutits fram gång på gång. På ett sätt är det naturligtvis bra att man inom EU samordnar sig och skapar ett gemensamt regelverk. Å andra sidan riskerar det att binda Sverige på en nivå som hindrar oss från att ta beslut utifrån barns bästa. Den tydligaste risken gäller just de permanenta uppehållstillstånden och rätten till familjeåterförening. Det skulle vara förödande om Sverige tvingas permanenta den tillfälliga asyllagen och inte längre har möjlighet att skapa generösare lagar utifrån sin egen värdegrund och människosyn.

FN:s flyktingkonvention skapades 1951 för att skapa ett gemensamt regelverk och åtagande att en person som flytt sin land i välgrundad fruktan för förföljelse ska bli mottagen i det land hen flyr till. Erikshjälpen och nio andra organisationer har tagit initiativ till ett upprop för att Sverige i förhandlingarna inom EU ska stå upp för att ett gemensamt asylsystem:

  • inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna.
  • inte hindrar Sverige från att återgå till ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd.

Risken med att diskussionen inom EU pågått så länge är att frågan glöms bort och att ett beslut tas i skymundan utan att ta hänsyn till vad människor och organisationer som värnar asylrätten säger. Låt inte detta hända.

Var med och slåss för asylrätten! Skriv på uppropet: Stå upp för #humanasyllag. http://www.concord.se/vara-fragor/migration/humanasyllag/

Peter Toftgard

Peter Toftgard

Programchef at Erikshjälpen
Chef för Erikshjälpens programavdelning som är lika hemmastadd i Västafrika som i Sverige. Peter har jobbat flera perioder utomlands men är nu tillbaka på kontoret för att samordna insatserna i Sverige och internationellt. Ett riktigt löparess.
Peter Toftgard

Latest posts by Peter Toftgard (see all)