Att förändra genom kunskap

Att förändra genom kunskap

I min nuvarande hemstad Tanguieta finns ett center för undernärda barn. Just nu bor där 44 stycken barn som på olika sätt får behandling för att överleva. En del måste först behandlas med dropp eller syrgas, andra kan börja direkt med sina matprogram. Under mitt besök...
Kommer pengarna fram?

Kommer pengarna fram?

Mitt ute i trädgårdslandet ser jag honom. Alashan. Han står och vattnar i landet med sin vattenkanna. Han ler ett tandglest leende. Kläderna är säckiga och slitna och han har inget på fötterna. Men han strålar med hela ansiktet. Han och invånarna i hans by har numera...