Ditt namn blir guld på vågen

Ditt namn blir guld på vågen

Helt nyligen besökte Josephat Torner Sverige. Han kom hit inbjuden av Erikshjälpen för att sprida kunskap om den utsatthet som personer med albinism lever under på många håll i Afrika. Josephat lever själv med albinism. När han föddes fick hans mamma rådet att...
Del av något större

Del av något större

Jag och några kollegor har just gjort klart en inventering av alla berättelser från vår verksamhet som vi sparat och ännu inte publicerat. Det resulterade i en lång lista med material från många länder som hämtats in både från våra praktikanter, från...
Disability is not inability!

Disability is not inability!

Inclusive Education handlar om att ge alla elever samma förutsättningar och möjligheter för lärande. Bilden ovan är tagen på skolan Kisosora och visar en elev som har en mental funktionsnedsättning som lär sig vokalerna a,e,i,u,o på ett alternativt sätt. Här, genom...
Från Kilimanjaros Topp

Från Kilimanjaros Topp

Jag har nyligen besökt Tanzania och vårt ”nya” projekt Youth With Disabilities Community Programme (YDCP). Projektet genomförs på plats av organisationen Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) i samarbete med finska Fida och nu också Erikshjälpen.   En av...