Är alla människor lika mycket värda? Om ditt reflexmässiga svar är JA, vill jag råda dig att inte svara för snabbt.

Hur ser vi på romer som tigger utanför våra butiker? På kriminella ungdomar som ställer till bråk i våra städer, eller på ensamkommande flyktingbarn som plötsligt fyller 18 år? Är alla lika värda? Hur ser vi på ”Dom där borta” i förhållande till oss här?

Kanske tänker du att ”andra” är mer inskränkta och fördömande, men att du själv är vidsynt och inkluderande. Just den tanken brukar vara den första varningssignalen. Tro mig, jag vet av egen erfarenhet.

Min grundläggande profession finns inom journalistiken. Under 25 år har jag sprungit på presskonferenser, gjort intervjuer och skrivit ledarartiklar. De senaste åren blev mer av arbetsledning och mindre fältarbete. Även om jag nu tjänar Erikshjälpen kan jag inte låta bli att följa mina gamla kollegor på landets nyhetsredaktioner. Och nu pågår en intressant kollektiv medial självrannsakan som kan sammanfattas i just denna fråga: Är alla människor lika mycket värda? Det smärtsamma och ärliga svaret är NEJ!

Sveriges Radios program i P1, Medierna, har tagit upp frågan. Redaktionen konstaterar att orkanen Harvey orsakade 60 personers död. Mängder av artiklar har skrivits om detta. Etermedierna har fyllts till bredden. Och det parallellt med den stora monsunkatastrofen i Sydasien, i Indien och Bangladesh som gjort 40 miljoner hemlösa och krävt fler än 1 200 människors liv.

När Medierna-redaktionen räknar artiklar i landets stora rikstidningar finner man 86 stora artiklar om Harvey. 13 handlar om monsunen i Asien, de flesta som små notiser.

I journalistikens värld är detta naturligt. Det finns något som kallas nyhetsvärdering. Den är krass och har vuxit fram genom årtionden av erfarenhet. En nyhet blir bättre och större ju närmare den utspelar sig. Om en olycka händer långt borta är den stora frågan om någon svensk är inblandad. Är svenskar drabbade blir nyheten bättre och mer dramatisk, om inte kan den i bästa fall bli en notis. Också kändisfaktorn är avgörande, ju kändare desto större värde.

Sedan är det bara att konstatera att nyheter från Europa är mer värda än nyheter från Afrika. USA är hetare än Kina och Indien. Det handlar om kulturell relevans. Vi berörs mer av Harvey än av monsunen i Indien. Vi känner oss helt enkelt mer besläktade med amerikanarna.

Medielogiken är inte ond eller dum, den är en spegel av nyhetskonsumenternas intresse, ditt och mitt! Vi är – i snitt – mer intresserade av vår egen sort, och vi bryr oss allt mindre om folk långt bort.

Vad jag vill säga är att detta är en snäv och felaktig världsbild som bör bekämpas. Eller åtminstone kompletteras. Och det gör du genom att vara uppdaterad med andra perspektiv än svenska medier.

Du kan läsa andra nyhetskällor, Reuters eller AP, titta på internationella kanaler som BBC och CNN. Läsa bloggar och hemsidor, eller varför inte Erikshjälpen.se. Ett riktigt tydligt exempel är situationen i östra Afrika. Detta enormt stora område drabbas nu av en torka och katastrof utöver det vanliga, och alldeles för få verkar bry sig.

Erikshjälpen gör allt för att frigöra medel för detta ändamål. Följ gärna vårt arbete och vår rapportering därifrån. Då blir du både klokare och mer vidsynt.