Barnrättsäventyret är en av Erikshjälpens satsningar som riktar sig mot den svenska skolan och som bedrivs tillsammans med Göteborgs Räddningsmission. Rafiki och Alla barn är viktiga är andra projekt som vi kallar verktyg för barns rättigheter i skolan.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att utforma arbetssätt där vi som civilsamhälle kan stötta och komplettera arbetet i den svenska skolan. Det vi siktar på är att hitta vägar för att stötta och stärka barn och familjer i särskilt utsatta sammanhang.

Vi tänker inte acceptera att barn känner otrygghet vare sig i skolan eller i sina bostadsområden. Och vi tänker inte låta diskriminering eller trakasserier fortgå utan att agera.

Jag får ofta frågan om det var bättre förr. Den frågan tycker jag alltid är svår att svara på eftersom så mycket har förändrats på så många olika plan.

På senare tid har en stark och viktig rörelse vuxit fram som lyfter upp trakasserier och övergrepp till ytan, sådant som tidigare tigits ihjäl. Just nu känns det som om situationen är värre än någonsin men det kan ju inte vara en korrekt analys sett över tid. Det måste rimligen vara bättre att problem lyfts upp och diskuteras än att de tigs ihjäl. Eller hur?

Skolan har haft en liknande utveckling i det att missförhållanden som tidigare pågick opåtalat i dag lyfts fram som oacceptabla.

Problem som jag tror alltid funnits tycks växa när det kanske var så att de förr bara inte kom upp till ytan. På så sätt tycker jag att vi kan jämföra #metoo-rörelsen med utmaningar i den svenska skolan, och i många fall går ju frågorna helt i varandra.

Med det sagt vill jag ändå säga att skolfrågor är laddade och jag har full respekt för att vi kan ha olika synsätt och ståndpunkter.  Jag är med mina erfarenheter övertygad om två saker när det gäller den svenska skolan.

  1. Ingenstans är det så bra att vi inte behöver hjälpas åt för att förbättra det.
  2. Ingenstans är det så illa att det är hopplöst eller omöjligt att påverka.

Barn är barn var du än möter dem. Det kan vi alla läsa om i Rafiki men det märker vi också när vi jobbar med klasser i olika skolor. Barn har samma och lika värde alldeles oavsett var du träffar dem eller var de får sin utbildning. Vi vuxna däremot kan ge dem väldigt olika och ibland orättvisa förutsättningar och det innebär utmaningar som vi på Erikshjälpen jobbar med varje dag.

Erik Mjönes

Projektledare för Barnrättsäventyret, en utbildningssatsning på Hisingen i Göteborg, för barn i barnrätt och barnkonventionen. Satsningen startar hösten 2015.

Latest posts by Erik Mjönes (see all)