För några veckor sedan hade vi en samling på ett boende för flyktingkillar där jag jobbar extra. Vi ville prata om det som då cirkulerade i media – uppgifter om att ensamkommande ungdomar gör upp planer i slutna forum på nätet om att ta livet av sig.  När en av boendestödjarna frågade killarna hur de mådde, svarade en av dem på sin något knaggliga svenska: ”Utanpå kroppen – bra. Inuti kroppen – kaputt.”

Asyllagen, som röstades igenom förra året, slår hårt mot ensamkommande barn. Många av dem har tunga erfarenheter med sig i bagaget och mår fruktansvärt dåligt, redan innan de kommer till Sverige. Och den nya lagen har inte direkt haft några hälsofrämjande effekter. Den har nämligen inneburit att asylskälen begränsats och att tillfälliga uppehållstillstånd nu är det som främst beviljas. Därmed har också möjligheterna till familjeåterförening försvårats och en del av ungdomarna riskerar att utvisas när de blir myndiga. Den långsiktiga trygghet och framtidstro som de hade behövt för att kunna bygga upp livet på nytt har tagits ifrån dem.

Redan 2015 fick Sverige kritik av FN för att man inte tar tillräcklig hänsyn till behoven hos ensamkommande barn och inte ser till barnets bästa i beslut som rör dem. Och inte har det blivit bättre med den nya lagen.

För den som inte har barnkonventionen helt färskt i minnet, låt mig påminna om några av de artiklar som Sverige skrivit under och åtagit sig att följa (här i UNICEF:s kortversion):
– Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. (Artikel 2)
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. (Artikel 3)
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. (Artikel 6)
– Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. (Artikel 10)
Ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar. (Artikel 22)

Samtidigt som regeringen arbetar för fullt med att göra barnkonventionen till svensk lag, driver man alltså igenom beslut som står i direkt strid med barnkonventionen. Hur går det ihop?

När regering och myndighetssverige sviker några av de mest sårbara och skyddsbehövande i vårt samhälle, är det ändå hoppfullt att se alla ovärderliga insatser som görs av enskilda personer och frivilligorganisationer. Fortsätt kämpa! Ni är så viktiga för alla de flyktingungdomar som upplever att insidan är kaputt och därför överväger att ge upp!

Håkan Giselsson
Nationell projektledare för Erikshjälpens integrationsprojekt Football For All. Tycker att dagens flyktingpolitik är cynisk.

Gästbloggare

Då och då släpper vi in gästbloggare. Det kan vara någon av våra praktikanter ute i fält, vår styrelseordförande eller någon annan Erikshjälpen-vän.

Latest posts by Gästbloggare (see all)